(095) 629-25-06
(066) 645-74-00

Про нас

Завідуюча

Куракіна Ірина Василівна

1975 р. – закінчила Далекосхідний Державний університет м. Владивостока, філологічний факультет за спеціальністю «Філологія: англійська мова та література, викладач англійської мови».

Захистила дипломну роботу на тему «Кількісні характеристики часів у сучасній художній прозі» (на матеріалах англійської та американської літератури).

1974 р. – Військова підготовка при Далекосхідному державному університеті за профілем офіцер-перекладач ВОС-2003.

1975-1992 р.р. – робота в Науково-дослідному інституті дальнього радіозв'язку (НИИДАР м. Миколаїв). Інженер з науково-технічної інформації.

1980 р. – Підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації інформаційних працівників Держкомітету СРСР з науки та техніки у м. Москва за спеціальністю «Аналітико-синтетична обробка джерел інформації та підготовка інформаційних видань».

Виконала випускну роботу на тему «Методи опрацювання зарубіжної науково-технічної інформації».

1985 р. – Підвищення кваліфікації при Дніпропетровському факультеті Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів з курсу «Інформаційне забезпечення досліджень та розробок». Виконала випускну роботу на тему «Інформаційне забезпечення науково-дослідних робіт та ДКР».

1992 р. – референт-перекладач Президента Телекомпанії «ТОНІС».

1993 р. – референт-перекладач ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКІФ»

з 1995 р. – приватний підприємець, перекладач.

2012 р. – закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,  здобула другу вищу освіту за спеціальністю: «Переклад» і здобула кваліфікацію Магістра з перекладу, викладача, перекладача англійської та німецької мов.

Захистила магістерську дисертацію на тему «Лінгвокогнітивні особливості концепції «любов» у творчості А.Ч. Свінберна та їх збереження у перекладах».

Учасниця конференцій:

листопад 1990 р.– Міжнародна європейська конференція неурядових організацій (NGO) з питань розвитку екологічного мислення, м. Рига, Латвія (17 країн-учасниць).

грудень 1991 р. – Глобальна конференція неурядових організацій (NGO) «КОРЕНІ МАЙБУТНЬОГО» (Roots of the Future), м. Париж, Франція (150 країн-учасників).

вересень 1992 р. – Міжнародна конференція неурядових організацій (NGO) «СВІТ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» (AEDENAT Asociacion Ecologista de Defensa de la Naturaleza), м. Мадрид, Іспанія (21 країн-учасників).

2012 р. – VIII Міжнародна науково-практична конференція «ДНІ НАУКИ – 2012». (VIII Mezinárodní vědecko-praktická konference «DNY VĚDY – 2012»), м. Прага, Чехія.

2012 р. – VIII Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВИЙ ПРОСТІР ЄВРОПИ – 2012» (VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2012»), м. Пшемишль, Польща.

2012 р. – ХІІІ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, м. Миколаїв.

2012 р. – Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ», присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права, м. Одеса.

Публікації:

• Куракіна І.В., Короленко Д.І., Козак Н.І. Особливості естетичної концепції А.Ч. Свінберна: Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy - 2012». - Díl 45 Filologické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» sro – 104 str.

• Куракіна І.В., Короленко Д.І., Козак Н.І. Особливості естетичної концепції А.Ч. Свінберна: Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy - 2012» Volume 20. Filologicznenauki.: Przemyśl. Naukaistudia – 104 str.

• Куракіна І.В., Короленко Д.І., Козак Н.І. Стилістика пейзажної лірики Райнера Марії Рільке (на матеріалі поезії «Herbsttag»). – Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ХІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів від 01 червня 2012 року – Миколаїв: ПП Корж В.В., 2012 – 208 с.

• Куракіна І.В., Короленко Д.І., Козак Н.І. Місце Бога у творчості Райнера Марії Рільке. – Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ХІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів від 01 червня 2012 року – Миколаїв: ПП Корж В.В., 2012 – 208 с.

• Козак Н.І., Куракіна І.В. Особливості естетичної концепції А.Ч. Свінберна.

• Куракін А.В., Козак Н.І. Особливості перекладу юридичних текстів.